Lọc – Điều áp khí nén

· Chức năng: Loại bỏ bụi bẩn, nước, điều áp và tra dầu cho thiết bị khí nén.

· Một khi khí nén được xử lý, nó có thể được sử dụng bởi các máy móc, van, cơ cấu chấp hành… phía sau.

 

Liên hệ

KỸ THUẬT

0976 097 227

SALES 01

0965 645 786

SALES 02

0966 567 448

SALES 03

0968 045 604

SALES 04

0987 105 020

SALES 05

0964 260 004