Van Khí Nén

Là thiết bị nhận tín hiệu bên ngoài (bằng lực nhấn, khí nén hoặc điện) để giải phóng, dừng hoặc chuyển hướng khí nén chạy qua nó.

Liên hệ

KỸ THUẬT

0976 097 227

SALES 01

0965 645 786

SALES 02

0966 567 448

SALES 03

0968 045 604

SALES 04

0987 105 020

SALES 05

0964 260 004