AW30-03-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 3/8"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D8, D10

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-02BG-A

AW30K-03BE-B

AW20-02BCG-A

AW20-02-A

AW20K-02-B

G36-10-01