AW40-03-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 3/8"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D8, D10, D12

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04BG-R-A

AW60-10D-B

AW20-01BG-A

AW20-N02G-A

AW20-01BCG-A

AW30-02BDG-A