E3S-CL2

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Khoảng cách phát hiện 500mm

Chọn được đầu ra NPN / PNP

Chọn được Light On / Dark On

Có sẵn dây nối dài 2m

Producer: Omron

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E3JK-DR12 2M

E18-D80NK

BWP20-08

BF5R-S1-N

K50APFF100GREQP

BW40-06