E3S-CL2

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Khoảng cách phát hiện 500mm

Chọn được đầu ra NPN / PNP

Chọn được Light On / Dark On

Có sẵn dây nối dài 2m

Producer: Omron

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BF5R-D1-N

PR-T10NP

BUP-30

BJ300-DDT

BW20-16

CID4-3T