E3S-CL2

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Khoảng cách phát hiện 500mm

Chọn được đầu ra NPN / PNP

Chọn được Light On / Dark On

Có sẵn dây nối dài 2m

Producer: Omron

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BPS3M-TDT

BF5R-S1-N

BEN10M-TDT

CID4-3T

BF5R-D1-N

FT-420-10