E3JK-DR12 2M

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung 300mm

Nguồn nuôi cả AC và DC

Lựa chọn được light on/dark on

Đầu ra rơ le

Producer: Omron

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-24

BW20-16

E3S-CL2

BPS3M-TDT

BS5-Y2M

BM200-DDT