E3JK-DR12 2M

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung 300mm

Nguồn nuôi cả AC và DC

Lựa chọn được light on/dark on

Đầu ra rơ le

Producer: Omron

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E3S-CL2

ADS-AE

BF5R-D1-N

BEN10M-TDT

BJ300-DDT

BF4R