BF4R-R

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang BF4R-R

Cài đặt độ nhạy tự động (Cài đặt bằng phím) / Cài đặt độ nhạy từ xa

Tốc độ đáp ứng cao: Dưới 0.5ms

Có thể tự động chọn chế độ Light ON / Dark ON

Chức năng định thời: OFF Delay khoảng. 40ms

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BWP20-08

E18-D80NK

BS5-Y2M

E3S-CL2

BM200-DDT

ADS-AE