E18-D80NK

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Nguồn nuôi 5VDC

Đầu ra NPN

Khoảng cách phát hiện: 30~800mm

Producer: CT

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR-T10NP

BJ300-DDT

CID4-3T

E3S-CL2

K50APFF100GREQP

BM200-DDT