E18-D80NK

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Nguồn nuôi 5VDC

Đầu ra NPN

Khoảng cách phát hiện: 30~800mm

Producer: CT

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CID4-3T

E3JK-DR12 2M

BEN300-DFR

BWP20-08

K50APFF100GREQP

BF5R-D1-N