E18-D80NK

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Nguồn nuôi 5VDC

Đầu ra NPN

Khoảng cách phát hiện: 30~800mm

Producer: CT

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BPS3M-TDT

BEN10M-TDT

BF4R-R

BF5R-S1-N

BF5R-D1-N

CID4-3T