K50APFF100GREQP

Thông tin chi tiết

Cảm biến trường cố định hai màu

Điện áp 12-30V

Đầu vào: PNP (NO)

Produce: Banner

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BS5-Y2M

BW20-24

E18-D80NK

BPS3M-TDT

BJ300-DDT

BW20-16