K50APFF100GREQP

Thông tin chi tiết

Cảm biến trường cố định hai màu

Điện áp 12-30V

Đầu vào: PNP (NO)

Produce: Banner

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BUP-30

BPS3M-TDT

BW20-24

BWP20-08

BF5R-S1-N

BM200-DDT