FT-420-10

Thông tin chi tiết

Sợi quang 2 đầu

Thu phát riêng

Kích thước ren M4

Khoảng cách phát hiện 500mm

Uốn cong cho phép: R30

Chiều dài dây: 2m

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BUP-30

CID4-3R

BF5R-D1-N

BR400-DDT

E3S-CL2

BS5-Y2M