FT-420-10

Thông tin chi tiết

Sợi quang 2 đầu

Thu phát riêng

Kích thước ren M4

Khoảng cách phát hiện 500mm

Uốn cong cho phép: R30

Chiều dài dây: 2m

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-16

BM200-DDT

E18-D80NK

E3JK-DR12 2M

CID4-3T

BJ300-DDT