BEN10M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BEN10M-TDT

Chỉ thị hoạt động bằng LED xanh

Loại phát hiện : Thu-Phát

Vật mờ đục ɸ16 mm

Chọn Light ON hoặc Dark ON bằng switch

Producer: Autonics

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BWP20-08

BPS3M-TDT

BW40-06

BEN300-DFR

BJ300-DDT

BF5R-S1-N