BEN10M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BEN10M-TDT

Chỉ thị hoạt động bằng LED xanh

Loại phát hiện : Thu-Phát

Vật mờ đục ɸ16 mm

Chọn Light ON hoặc Dark ON bằng switch

Producer: Autonics

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BF4R-R

BWP20-08

K50APFF100GREQP

BM200-DDT

E3S-CL2

CID4-3T