BEN10M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BEN10M-TDT

Chỉ thị hoạt động bằng LED xanh

Loại phát hiện : Thu-Phát

Vật mờ đục ɸ16 mm

Chọn Light ON hoặc Dark ON bằng switch

Producer: Autonics

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BM200-DDT

E3S-CL2

BW20-16

BF5R-D1-N

BWP20-08

BEN300-DFR