BPS3M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát riêng

NPN

Dạng hai mặt dẹt soi vào nhau

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BJ100-DDT

BEN10M-TDT

BS5-Y2M

BF4R

BF4R-R

BW40-06