BPS3M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát riêng

NPN

Dạng hai mặt dẹt soi vào nhau

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E3JK-DR12 2M

BJ100-DDT

BWP20-08

BUP-30

BW20-24

BF5R-D1-N