Cảm biến Z3J DS50E3

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Nguồn điện 10~30VDC

Thu phát chung

Khoảng cách phát hiện: 500mm, có núm xoay điều chỉnh độ nhạy

Đầu ra NPN

Sơ đồ dây:

Đỏ---Cấp nguồn dương (24VDC)
Đen---Cấp nguồn âm
Trắng---Đầu ra mức  thấp
Xanh---Đầu ra mức cao

 

Kích thước

 

Các model tương tự

KPS-C2

MR-60N

NT6-RG22-2

US-400S

Z3J-DS50E3

Z3N-TB22

Z3N-TB22-2

Z3S-T22

Z3S-TB22

Z3S-TW22

Z3V-2E22

ZPS-2

ZPS-2B

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-24

PR-T10NP

BF5R-D1-N

BF4R

K50APFF100GREQP

BJ300-DDT