BJ100-DDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BJ100-DDT

Khoảng cách phát hiện dài với thấu kính chất lượng cao

Cấu trúc bảo vệ IP65/IP67(Tiêu chuẩn IEC)

Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh

Chức năng ngăn ngừa giao thoa

Producer: Autonics

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BF4R

BS5-Y2M

BWP20-08

BUP-30

E3S-CL2

BM200-DDT