BJ100-DDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BJ100-DDT

Khoảng cách phát hiện dài với thấu kính chất lượng cao

Cấu trúc bảo vệ IP65/IP67(Tiêu chuẩn IEC)

Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh

Chức năng ngăn ngừa giao thoa

Producer: Autonics

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BEN10M-TDT

FT-420-10

BM200-DDT

BF5R-D1-N

BWP20-08

K50APFF100GREQP