BJ100-DDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BJ100-DDT

Khoảng cách phát hiện dài với thấu kính chất lượng cao

Cấu trúc bảo vệ IP65/IP67(Tiêu chuẩn IEC)

Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh

Chức năng ngăn ngừa giao thoa

Producer: Autonics

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

K50APFF100GREQP

BF5R-S1-N

BF5R-D1-N

BEN300-DFR

BPS3M-TDT

E3JK-DR12 2M