Omron K8DS-PH1

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Bảo vệ động cơ toàn diện với các chức năng như sau:

- Phát hiện mất pha

- Phát hiện ngược pha

- Bảo vệ toàn thời gian, ngay cả khi động cơ đang hoạt động

 

Lợi ích với động cơ điện:

- Chống cháy động cơ khi mất pha

- Chống quay ngược do sai thứ tự pha

 

Sơ đồ đấu dây:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

FX4S-1P2

61F-GP-N8

A9K27106

Khởi động từ 110VAC ABB A26-30-10

RAB-35TC1

CT4S-1P2