RAB-A25.11

Thông tin chi tiết

Khởi động từ RAB-A25.11

3P 25A, cuộn hút 220VAC

Maker: Riken

Made in Taiwan

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AT8N

TH-N400RH

Omron G2R-1-SND DC12

PS-08

ABN4p125A

61F-GP-N2 220V