Khởi động từ 110VAC ABB A26-30-10

Thông tin chi tiết

Khởi động từ 3 pha cuộn hút 110VAC

Dòng định mức cho tải là động cơ: 26A

Dòng định mức cho tải trở: 45A

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CT4S-1P2

61F-GP-N2 220V

RAB-A25.11

A9K27106

Ly hợp từ Mitsubishi ZKG-50AN

PS-08