Ly hợp từ Mitsubishi ZKG-50AN

Thông tin chi tiết

Ly hợp từ chính hãng Mitsubishi

Loại ly hợp bột từ (hạt từ)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PS-08

Omron G3PB-215B-VD

ABN4p125A

CT4S-1P2

AT8N

Omron K8DS-PH1