G36-10-01

Thông tin chi tiết

Đồng hồ áp suất

Đường kính mặt 36mm

Dải đo 0~1 MPa (0~10 bar)

Chân ren 1/8" phía sau

Có thể đánh dấu vị trí cần cài đặt áp suất

Sử dụng cho khí nén

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20K-02-B

AW40-04D-A

AW20-01BG-A

AW30-03-A

AW60-10D-B

AW10-M5BCG-A