G36-10-01

Thông tin chi tiết

Đồng hồ áp suất

Đường kính mặt 36mm

Dải đo 0~1 MPa (0~10 bar)

Chân ren 1/8" phía sau

Có thể đánh dấu vị trí cần cài đặt áp suất

Sử dụng cho khí nén

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-02BG-A

AW10-M5BCG-A

AW60-10D-B

AW10-M5BG-A

AW30K-03BE-B

AW40-F04-2R-A