ASV410F-01-08S

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu tích hợp giảm âm và xả nhanh

Sử dụng cho xylanh tốc độ cao

Chân ren 1/8" cắm ống D8

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-02BDG-A

AW10-M5BCG-A

AW30-02BG-A

AW10-M5BG-A