ASV410F-01-08S

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu tích hợp giảm âm và xả nhanh

Sử dụng cho xylanh tốc độ cao

Chân ren 1/8" cắm ống D8

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04-A

AW40-03-A

AW60-10D-B

AW10-M5BG-A