AS1001F-04T

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu hai đầu nối nhanh

Lắp đặt dọc theo đường ống khí, cắm ống D4

Điều chỉnh lưu lượng bằng dụng cụ riêng, đảm bảo thông số không bị thay đổi một cách vô ý

Producer: SMC

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-02BDG-A

AW60-10D-B

AW40-04D-A

AW20K-02-B

AW40-03-A

AW20-N02G-A