AKH08-00

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Hai đầu cắm trực tiếp ống khí D8

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW10-M5BG-A

AW20-01BCG-A

AW10-M5B-A

AW20-N02G-A

AW30-02BDG-A

AW20-02BCG-A