AKB02B-02S

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Cổng ren vào/ra 1/4"

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-03-A

AW20-01BG-A

AW10-M5BCG-A

AW10-M5BG-A

AW40K-04-B

AW20-N02G-A