ASP530F-03-10S

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm: Van tiết lưu chống rơi

                            Chân ren 3/8"; cắm ống khí D10

                            Chân pilot ren trong 1/8"

Chức năng: Nhận biết trạng thái dừng tức thời của xylanh và giữ cho xylanh không bị rơi tự do, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

                   Dùng trong mạch khí chống rơi cho xylanh kéo vật lên - xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-02BG-A

AW30-02BDG-A

AW10-M5BG-A

AW40K-04-B

AW40-04D-A

AW20-02BCG-A