ASP530F-03-10S

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu chống rơi

Nhận biết trạng thái dừng tức thời của xylanh và giữ cho xylanh không bị rơi tự do, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Dùng trong mạch khí chống rơi cho xylanh kéo vật lên - xuống

Chân ren 3/8"; cắm ống khí D10

Chân pilot ren trong 1/8"

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-06D-A

AW30K-03BE-B

AW40-04BG-R-A

AW20-N02G-A