AK2000-02

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Cổng ren vào/ra 1/4"

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30K-03BE-B

AW20-02BG-A

AW30-03BG-A

AW60-10D-B

AW20-N02G-A

AW20K-02-B