ANA1-06

Thông tin chi tiết

Chân ren 3/4"

Thân kim loại

Mức giảm độ ồn: 40dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-F04-2R-A

AW30-03-A

AW30-02BDG-A

AW10-M5B-A

AW40-04D-A

AW20-01BG-A