MGPM32-10Z

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh dẫn hướng

Phù hợp các ứng dụng dừng, cản vật trên băng truyền

Kích thước 112x100x44

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW10-M5BG-A

AW20-01BG-A

AW40-04-A

AW30-03-A

AW30-02BG-A

AW40-06D-A