Omron K8DS-PH1

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Bảo vệ động cơ toàn diện với các chức năng như sau:

- Phát hiện mất pha

- Phát hiện ngược pha

- Bảo vệ toàn thời gian, ngay cả khi động cơ đang hoạt động

 

Lợi ích với động cơ điện:

- Chống cháy động cơ khi mất pha

- Chống quay ngược do sai thứ tự pha

 

Sơ đồ đấu dây:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

61F-GP-N2 220V

NV63-CV 2P 40A 30mA

Omron G2R-1-SND DC12

PS-08

RAB-35TC1

FX4S-1P2