AWM30-03BDE

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp

Cấp lọc tinh tới 0.3 μm

Cổng ren vào / ra 3/8"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D6, D8, D10

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BG-A

AW10-M5BG-A

AW20-02-A

AW60-10D-B

AW40-03-A

AW40-F04-2R-A