AWM30-03BDE

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp

Cấp lọc tinh tới 0.3 μm

Cổng ren vào / ra 3/8"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D6, D8, D10

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-03-A

AW10-M5B-A

AW20-N02G-A

AW40-04D-A

AW40-06D-A

AW40-04BG-A