ASP530F-03-10S

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu chống rơi

Chân ren 3/8"; cắm ống khí D10

Chân pilot ren trong 1/8"

Nhận biết trạng thái dừng tức thời của xylanh và giữ cho xylanh không bị rơi tự do, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Dùng trong mạch khí chống rơi cho xylanh kéo vật lên - xuống

Producer: SMC

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AS1001F-06

AS1201F-M3-04

AS1201F-M5-06T

AKH08-00

AKH04B-M5

AS1201FM-M5-04