AKB02A-02S

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Cổng ren vào/ra 1/4"

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BG-A

AW40-04BG-R-A

AW30-02BG-A

AW30-03-A

AW20K-02-B

AW40K-04-B