AS3000-03

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu lắp giữa đường ống

Hai đầu ren trong 3/8", thân kim loại

Producer: SMC

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-F04-2R-A

AW30-03-A

AW20-01BG-A

AW40-04-A

AW30-02BG-A

AW20K-02-B