Quy đổi kích thước ống từ DN sang inch và milimet

Khi làm việc với các sản phẩm liên quan đến kích thước ống, kích thước ren, lưu lượng etc.. thì sẽ liên quan đến các khái niệm sau đây:

1 – DN

Khách hàng thường nói kích thước ống theo DN15, DN25, DN50

DN là cách nói đường kính ngoài của ống theo quy định quốc tế ISO, viết tắt của chữ Diametre Nominal

Có một bảng chuyển đổi tương đương DN sang Inch và mm

2 – Phi

Phi (ký hiệu Φ) là cách nói đường kính ngoài của ống của người Việt Nam, theo mm

3- Inch

inch là một đơn vị đo lường chiều dài

Cách viết là 1″ 2″ 3″

1″ = 25.4 mm

4 – Mặt bích

Là kiểu kết nối đường ống bằng cách ghép 2 mặt phẳng lại với nhau

Đường kính của mặt bích cũng dùng đơn vị là DN hoặc phi hoặc inch

   

Bảng quy đổi kích thước ống từ DN sang inch và milimet

    

 

Liên hệ

KỸ THUẬT

0976 097 227

SALES 01

0965 645 786

SALES 02

0966 567 448

SALES 03

0968 045 604

SALES 04

0987 105 020

SALES 05

0964 260 004