CDJ2RA16-125RZ-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm
  • Xy lanh thân tròn 16 x 125
  • Gá trực tiếp

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2E10-100Z-B

CDJ2L10-100Z-B

CDJP2B6-5D

CDM2B32-100Z

CDG1BN80-95Z

CDJ2KB10-15Z-B