CDJP2B16-10D

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí 16x10

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2L16-100Z-B

CDJ2E10-100Z-B

CDJP2L16-20D

CDG1BN80-95Z

CDJ2KB10-15Z-B

CDJ2KM10-15Z-B