CDJP2B16-10D

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí 16x10

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2KB10-15Z-B

CDJ2KB16-30Z-B

CDJ2RA16-125RZ-B

CDJ2KE16-30Z-B

CDJ2B16-100Z-B

CDJ2D16-35Z-B