CDJ2KE16-30Z-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí thân tròn 16x30

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJP2B4-5D

CDJ2YF10-15Z-A

CDM2B20-100AZ

CDJ2B16-100Z-B

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2D16-35Z-B