CDJ2KE16-30Z-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí thân tròn 16x30

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2D10-15SZ-B

CDJ2E16-60Z-B

CDJ2KM10-15Z-B

CDJP2B6-5D

CDJ2D16-35Z-B

MGPM50-50Z