K50APFF100GREQP

Thông tin chi tiết

Cảm biến trường cố định hai màu

Điện áp 12-30V

Đầu vào: PNP (NO)

Produce: Banner

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BF5R-D1-N

BF4R-R

BEN300-DFR

CID4-3T

BJ100-DDT

BR400-DDT