K50APFF100GREQP

Thông tin chi tiết

Cảm biến trường cố định hai màu

Điện áp 12-30V

Đầu vào: PNP (NO)

Produce: Banner

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BF5R-D1-N

BEN10M-TDT

E3S-CL2

BF5R-S1-N

BUP-30

BF5R-D1-N