K50APFF100GREQP

Thông tin chi tiết

Cảm biến trường cố định hai màu

Điện áp 12-30V

Đầu vào: PNP (NO)

Produce: Banner

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BUP-30

BM200-DDT

BW20-16

E3JK-DR12 2M

BF5R-D1-N

BJ300-DDT