BPS3M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát riêng

NPN

Dạng hai mặt dẹt soi vào nhau

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CID4-3T

BF4R-R

BW20-24

BJ300-DDT

BEN10M-TDT

BUP-30