BPS3M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát riêng

NPN

Dạng hai mặt dẹt soi vào nhau

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BJ300-DDT

FT-420-10

K50APFF100GREQP

BF4R

CID4-3R

BF5R-D1-N