BPS3M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát riêng

NPN

Dạng hai mặt dẹt soi vào nhau

Producer: Autonics

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR-T10NP

BS5-Y2M

BR400-DDT

BW20-24

BF5R-S1-N

BF5R-D1-N