AW30-03-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 3/8"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D8, D10

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BG-A

AW40K-04-B

AW10-M5B-A

AW20-N02G-A

AW40-04-A

AW20-01BG-A