AS3000-03

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu lắp giữa đường ống

Hai đầu ren trong 3/8", thân kim loại

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04D-A

AW20-02-A

AW10-M5BCG-A

AW40-04BG-R-A