AS3000-03

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu lắp giữa đường ống

Hai đầu ren trong 3/8", thân kim loại

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20K-02-B

AW20-02-A

AW20-01BCG-A

AW30-03BG-A