ANA1-02

Thông tin chi tiết

Chân ren 1/4"

Thân kim loại

Mức giảm độ ồn: 40dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-02-A

AW30-03-A

AW60-10D-B

AW40-04BG-A

G36-10-01

AW20-01BG-A