AN15-C08

Thông tin chi tiết

Giảm thanh chân cắm nối nhanh

Chân cắm nối nhanh D8

Độ ồn giảm xuống 30dB

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20K-02-B

AW40-04BG-A

AW10-M5BCG-A

AW30-02BDG-A

AW10-M5BG-A

AW20-02-A