AKB04B-04S

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Cổng ren vào/ra 1/2"

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30K-03BE-B

G36-10-01

AW30-03-A

AW20-02BCG-A

AW40-04-A

AW20-01BG-A