75280000

Thông tin chi tiết

Cáp tín hiệu 75280000

Dùng cho bộ dao thông minh của máy cắt vải

Producer: China

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Panasonic MSM042A1B

MBR-20045

PTE-DPB-302-RYG

LP-S070-T9D6-C5R

PTE-APV-302-RYG

A15K-S545-G7.2