CDJ2D10-15SZ-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh thân tròn 10x15

Không có sẵn cảm biến

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2L16-100Z-B

CDJ2YF10-15Z-A

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2B6-15RZ-B

CDJ2B16-100Z-B

CDM2BZ32-150Z