AS1201-M5-F06

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu tích hợp đầu nối nhanh D6

Chân ren M5

Thân kim loại

Meter Out (lắp trên xy lanh hoặc cổng xả van)

Producer: SMC

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-02BDG-A

AW30-02BG-A

AW40-04BG-R-A

AW20-01BG-A

AW20-01BCG-A

AW40K-04-B