AS1001FG-04

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu hai đầu nối nhanh

Thân kim loại

Lắp đặt dọc theo đường ống khí, cắm ống D4

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-02-A

AW10-M5BG-A

AW40-04BG-R-A

AW20K-02-B

AW20-01BCG-A

AW30-02BDG-A