AF40-04D-2-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc khí AF40-04D-2-A

- Cổng ren vào/ra ren 1/2"

- Loại phao Xả tự động, Cổng xả mở khi không áp dụng áp suất

- Cốc lọc kim loại

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-03-A

AW30-03-A

AW40-04BG-R-A

AW30K-03BE-B

AW20K-02-B

AW40-04-A