AF40-04D-2-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc khí AF40-04D-2-A

- Cổng ren vào/ra ren 1/2"

- Loại phao Xả tự động, Cổng xả mở khi không áp dụng áp suất

- Cốc lọc kim loại

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-03BG-A

AW10-M5B-A

AW20-01BCG-A

AW20-02-A

AW20-02BCG-A

AW40K-04-B