CDM2BZ32-150Z

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh thân tròn 32x150

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2D10-15SZ-B

CDJP2T6-20D

CDJ2KB16-30Z-B

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2YF10-15Z-A

CDJ2L16-100Z-B