CDJ2B10-50Z-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh thân tròn 10x50

Hãng sản xuất SMC

Không có sẵn cảm biến

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJP2L16-20D

CDG1BN80-95Z

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2B6-15RZ-B

CDJ2E10-100Z-B

CDJ2B16-100Z-B